Därför kommer jag att hålla en föreläsning på Qoola Qvinnors inspiratationsdag 25 november.

Inspirationsdag hos Qoola Qvinnor den 25 November i Stockholm.   Inspirationsdag Stockholm

Jag vill veta vilka problem du har som små företagare ; vad behöver du hjälp med?  Inköp, offerter,  förfrågningar, välja leverantör, hur du gör när du får problem med en leverantör eller avtal???
Här är mer information! Kostnadsjakten – Öka din lönsamhet utan att behöva sälja mer!

För många av mina nya vänner är jag den kreativa smyckes Eva. Men tidigare har jag jobbat mycket med inköp, förhandlingar, med mera på stora företag som Ericsson. Och i den rollen så är det inte det kreativa som får vara i främsta rummet, utan det handlar om se till att få fram produkter och tjänster till de lägsta totala kostnad.

Det är mycket det som gjort att jag själv har klarat att överleva fast jag inte har så höga intäkter; genom att köpa smart, investera i de rätta sakerna och inte förköpa mig.

I våras föreslog fotograf Jini Sofia att jag skulle hålla en kurs i hur man skriver en offert så att man får med alla villkor och inte missar något som sedan kostar pengar.
Och då insåg jag att jag med mina kunskaper och erfarenheter kan hjälpa små företagare att få högre lönsamhet utan att sälja mer; genom att sänka sina kostnader.

Kursen kommer lite senare, men jag har fått mina första kunder och även hållit lite föreläsningar. Nästa vecka kommer jag till Qoola Qvinnor i Stockholm, på Södermalm (hos JIni Sofia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *